Bu platform üzerindeki her türlü yazılı, sesli ve görsel materyalde bulunan içerik ve bilgilerinin doğru olmasını sağlamak için mümkün olan her çaba gösterilmiş olmakla birlikte, işbu içerik ve bilgilerin tıbbi eğitim almaksızın ve/veya Türkiye Cumhuriyeti mevzuatından kaynaklı hak ve yetkilerle işbu tıbbi eğitime ilişkin yetkinliği onamaya ehil kurum ve kuruluşlardan eğitime ilişkin; diploma, lisans, sertifika, uzmanlık, doktora ve sair yetkinlik gösteren, bu eğitimde yer alan uygulamaları, iş ve işlemleri yapmaya mevzuat hükümlerince yetkili kılan yeterlilik belgeleri olmaksızın, salt bu platform üzerinde yer alan bilgiler ve yöntemler kullanılarak, platformdaki uygulamaları, iş ve işlemleri gerçekleştirmeye yönelenlerin, gerçekleştirmeye çalıştıkları kişi ya da kişilerle yaşayabileceği her türlü yargısal ya da idari uyuşmazlığı hususunda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve bunlardan kaynaklanabilecek doğrudan ya da dolaylı zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamayacağını beyan eder.

AOS Mühendislik yalnızca çalışanları ya da birimlerinin kasıtlı davranışı veya ağır taksiri sonucu veya kasıtlı davranışı veya ağır kusuru sonucu kullanıcılarda oluşan zararlar için yürürlükteki yasaların zorunlu kıldıkları ile sınırlı sorumluluk kabul etmektedir. Bunların dışında platform kullanıcılarının; yukarıda bahsi geçen yetkinlikleri göstermeksizin ve/veya yetkinliğe ilişkin yukarıda bahsi geçen kurum ve kuruluşlardan buna ilişkin sınırlı olarak sayılmayan ve yukarıda bahsi geçen belgeleri almaksızın yalnızca sitedeki eğitimleri alarak giriştikleri her türlü uygulama, iş ve işlemler dolayısıyla sebebiyet verdikleri her türlü zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Bu İnternet sitesinin her türlü kullanımı, kullanıcının kendi riski ve sorumluluğu altındadır.

Bu platformu bu şartlar altında kullanmak ya da kullanmamak kullanıcının kendi inisiyatifinde olup, siteyi terk etmemiş olmak yukarıda sayılan sorumluluk reddine ilişkin beyanın kabulü anlamını taşımakta olup buna ilişkin kullanım adımları ve onam yasal olarak kayıt altında tutulacaktır.